Bericht voor PKN-excursieleiders 2024

Bericht voor PKN-excursieleiders 2024

Eén van de doelstellingen van het PKN is het geven van excursies. Heb je een idee voor één of meerdere excursies en wil je die ook geven, dan horen we dat graag voor 15 januari 2024. We zouden dat graag willen ontvangen in het volgende format.

Format aankondiging excursie

  • datum (facultatief een uitwijkdatum voor als deze datum al bezet zou zijn);
  • namen van alle excursieleiders (i.v.m. maximum voor aantal aanwezigen);
  • naam van het gebied en de provincie waarin dit ligt;
  • eventueel een maximumaantal deelnemers (indien je wil afwijken van het standaard maximum dat de PKN stelt van ca. 15 personen voor de zomer en 17 personen na de zomer, omdat er dan meer afmeldingen zijn); dit aantal is exclusief de excursieleiders;
  • een (beknopte) aankondigingstekst (graag aandacht voor vegetatietypen en/of landschapsecologie; wees voorzichtig met het noemen van zeldzame soorten, mede omdat het bij de PKN niet (alleen) zou moeten draaien om het ‘soortenjagen’); 
  • geef aan of de nadruk ligt op de plantensociologie (en dus opnamen maken), of dat de excursie meer een beheeraspect wordt bediscussieerd met het oog op het behoud van specifieke vegetatietypen en/of plantensoorten, of dat de excursie een combinatie is met het zaden verzamelen voor Het Levend Archief;
  • geef aan of het een excursie is waar lopend een grote afstand moet worden afgelegd (meer dan 8 km); 
  • geef het aan als je eventueel bereid bent om nadien een excursieverslag te schrijven; we willen stimuleren dat er weer meer verslagen verschijnen. Er is al een redactiegroep gevormd die hiermee aan de slag gaat; ze hebben met name belangstelling voor verslagen met aandacht voor plantensociologie.

Stuur je ideeën naar Harrie van der Hagen, andreharrie@casema.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.