Plantensociologische Kring Nederland
Stratiotes
Steun gevraagd voor aankoop Luistenbuul

Graag vragen wij uw aandacht voor ‘Project Luistenbuul’ van het Zuid-Hollands Landschap. Dit project behelst de aankoop van ongeveer 7 hectare uiterwaard langs de Lek tussen Lexmond en Ameide. Binnen dit perceel ligt het zeer kleine stroomdalgraslandreservaat Luistenbuul, dat vanaf 1966 gehuurd werd door Staatsbosbeheer. Door de geringe grootte van het reservaatje was optimaal beheer niet mogelijk. De laatste jaren werd het omringd door maïsakker, waardoor de vereiste (na)beweiding van het stroomdalgrasland ook niet meer mogelijk was.

De Luistenbuul herbergt belangrijke restanten van een ooit  veel uitgestrekter, zeer soortenrijk droog stroomdalgrasland, waarin tal van zeldzame en bedreigde soorten groeiden. Als de aankoop lukt, zal het vereiste beheer (niet bemesten, hooien en langdurig nabeweiden) weer ingevoerd kunnen worden en zullen de bedreigde planten zich weer uit kunnen breiden. Dit is een van de belangrijkste doelen voor Natura 2000-gebied Uiterwaarden Lek, waarbinnen het aan te kopen perceel ligt.

Meer informatie vindt u op de websites van het Zuid-Hollands Landschap (https://www.zuidhollandslandschap.nl/luistenbuul) en de Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden (http://www.natuurcentrum.nl/nieuws/ en http://www.natuurcentrum.nl/werkgroepen/planten-2015/planten-2016/).