Plantensociologische Kring Nederland
Stratiotes
Lezingendag "De Nieuwe Vegetatie van Nederland"

Op dinsdag 6 juni organiseert de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging samen met de Plantensociologische Kring Nederland een lezingendag met als thema “De Nieuwe Vegetatie van Nederland” (zie bijlage). Tijdens deze dag wordt de revisie van de Vegetatie van Nederland, waaraan de afgelopen twee jaar gewerkt is, toegelicht en gepresenteerd. Daarbij wordt ingegaan op de implementatie van de revisie in het kennissysteem SynBioSys en hoe de revisie wordt toegepast in het beheer. Daarnaast wordt ook de revisie van de Mossengemeenschappen van Nederland toegelicht. De lezingendag wordt voorafgegaan door de jaarvergadering van de KNBV.

Aanmelding via de deze link.