Plantensociologische Kring Nederland
Stratiotes
Stratiotes


Bestandsnaam Grootte Actie
Bremer, P. (1999). Mosgemeenschappen op greppelkanten in de Flevolandse bossen. Stratiotes 19: 50-65. 1,102.51 KB Download
Bruin, C.J.W., E.J. Weeda & B.W.J.M. Kruijsen (1999). Twee door mossen gekenmerkte plantengemeenschappen van noordhellingen in de duinen. Stratiotes 19: 83-102. 1,744.40 KB Download
Eysink, A.T.W., M.A.P. Horsthuis & C.G. Abbink-Meijerink (1999). Terug naar de bron - plantensoorten als indicator voor herstelbeheer van bronnen in Oost-Nederland. Stratiotes 19: 103-128. 2,127.74 KB Download
Harmsen, G. (1999). Uit de geschiedenis van de bryosociologie en de lichenosociologie. Stratiotes 19: 6-27. 2,063.85 KB Download
Haveman, R. & P. Ketner (1999). Wij gedenken Ab Masselink (1939-1999). Stratiotes 19: 3-5. 189.87 KB Download
Ketner-Oostra, R. (1999). Onderzoek aan cryptogamen-korsten ('soil crusts') in Australië. Stratiotes 19: 129-135. 564.45 KB Download
Siebel, H.N. & K.W. van Dort (1999). Mossengemeenschappen in de plantensociologie. Stratiotes 19: 37-49. 1,190.14 KB Download
Ten geleide (stratiotes 19) 123.30 KB Download
Melick, H.M.H. & E.J. Weeda (1999). Hauwmossen (Anthocerotae) in Zuidoost-Brabant. Stratiotes 19: 66-82. 1,220.42 KB Download
Westhoff, V. (1999). Integratie van mossen en lichenen in het vegetatieonderzoek: de beginjaren 1935-1950. Stratiotes 19: 28-36. 772.76 KB Download

< Terug naar de vorige pagina