Plantensociologische Kring Nederland
Stratiotes
Stratiotes


Bestandsnaam Grootte Actie
Bekker, R.M., R.J. Strykstra, J.H.J. Schaminée & S.M. Hennekens (2002). Zaadvoorraad en herintroductie: achtergronden, spectra van plantengemeenschappen en voorbeelden uit de praktijk. Stratiotes 24: 27-48. 1,545.49 KB Download
Horsthuis, M.A.P. & L. van Tweel-Groot (2002). Een rasterkartering in het brongebied van de Mosbeek. Stratiotes 24: 13-26. 1,620.12 KB Download
Ten geleide (stratiotes 24) 118.83 KB Download
Weeda, E.J. (2002). Melkviooltje (Viola persicifolia Schreber) in Nederland in verleden en heden. 2. Vergelijking met gegevens van elders en een historische interpretatie. Stratiotes 24: 3-12. 908.81 KB Download

< Terug naar de vorige pagina